Warsztaty edukacyjne wraz z badaniami profilaktycznymi

Brak wydarzeń

Projekt „Zdrowe i Aktywne Kobiety – ZAK – Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Fundację SOS Życie w Mielcu w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej oraz Federacją Stowarzyszeń „AMAZONKI” na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.06.00-18- 0001/17-00 z dnia 27 września 2017 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Projekt obejmuje wsparcie 12960 kobiet z województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2020 roku w wieku aktywności zawodowej będących w grupie podwyższonego ryzyka, pozostających bez zatrudnienia jak i zatrudnione w tym w warunkach szkodliwych, w ramach programu profilaktyki raka piersi w wieku 50-67 lat (8640 kobiet) i w ramach raka szyjki macicy wieku 25-59 lat (5760 kobiet).

W ramach projektu przygotowaliśmy:

Warsztaty edukacyjno – informacyjne – Profilaktyka raka piersi wraz z warsztatami samobadania piersi – warsztaty dla 8640 kobiet, realizowane w 4 Edycjach, obejmujące 4 godziny zegarowe dla każdej ze 180 grup dwunastoosobowych grup.

Warsztaty edukacyjno – informacyjne – Profilaktyka raka szyjki macicy wraz ze sposobami zapobiegania i profilaktyki - warsztaty dla 5760 kobiet, realizowane w 4 Edycjach, obejmujące 4 godziny zegarowe dla każdej ze 120 grup dwunastoosobowych grup.

Spotkania informacyjno – edukacyjne dla kadry lekarskiej i położnych – spotkania organizowane dla 120 lekarzy oraz 120 położnych, - 15 osobowe grupy w 4 edycjach , każdorazowo w 2 turach.

Badanie mammograficzne – badanie przeprowadzone przez Realizatora projektu po zakończonych warsztatach. Minimum 2 zdjęcia każdej piersi.

Badanie cytologiczne – badanie przeprowadzone przez Realizatora projektu, przy pomocy wziernika jednorazowego użytku i specjalnej szczoteczki cytologicznej pobierane z tarczy i kanału szyjki macicy.

Projekt zostanie zrealizowany na terenie całego województwa podkarpackiego

 

Kontakt

Fundacja SOS Życie w Mielcu 
ul. Wrzosowa 16, 39-300 Mielec
Bank PBS Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Nr Konta: 03 8642 1168 2016 6806 8895 0001

NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie
ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec 
tel. +48 17 582 40 60 lub +48 17582 40 61
fax +48 17 582 40 60
INFOLINIA 0 801 08 09 10 (pon-pt, godz. 9-16)
Czynne pon - pt godz. 8-17
e-mail: fundacja@sos-zycie.pl

Real time web analytics, Heat map tracking